Tag: แอพ

Yo: แอพที่ทำได้แค่พูดว่า “Yo”

June 19, 2014

แอพ Yo หน้าที่หลักของแอพตัวนี้คือการส่งข้อความไปหาผู้รับ แต่ข้อความที่ส่งได้คือคำว่า “Yo” แค่นั้นครับ แค่นั้นจริงๆ แต่คำว่าแค่นั้นแอพตัวนี้สามารถระดมทุนได้แล้ว 1 ล้านดอลล่าร์ครับ