Laravel ใช้ php build-in web server แล้ว error

July 10, 2014 5:30 pm Uncategorized

ตั้งแต่ PHP เวอร์ชั่น  5.4 ก็มาพร้อมกัน build-in web server ทำให้การทำงานก็สะดวกขึ้นครับ แต่บางครั้งชีวิตก็ต้องพบกับความยากลำบากบ้างครับ อย่างครั้งนี้ที่ผมเจอคือ ผมใช้ build-in web server กับ Laravel บน windows 7 แล้วเจอ error ครับ

เริ่มต้นจากผมสร้างโปรเจคอันใหม่จาก Laravel (เวอร์ชั่นที่ใช้คือ 4.2.6) แล้วผมก็ start web server ด้วยคำสั่งนี้ครับ

แต่แล้วชีวิตก็ไม่ราบรื่นครับ จอ error เลยครับ

เนื่องด้วย defalt port ของ artisan serve คือ port 8000 ครับ และมี service ตัวอื่นใช้ port นี้อยู่ครับ เลยทำให้ไม่สามารถ run web server ได้ครับ ทดสอบได้จาก run คำสั่งนี้ครับ

จะพบว่ามีบาง process ใช้ port นี้อยู่ครับ

สำหรับทางออกนะครับในเมื่อเราไม่สามารถใช้ port 8000 ได้ ก็หนีไปใช้ port อื่นแทนครับ ซึ่งกับ artisan ใน Laravel แล้วเราสามารถระบุ port ได้ครับ ตามนี้เลยครับ